keyboard_arrow_up

Motto

Sociaal-liberalisme

De Club Vin Rouge heeft een sociaal-liberale signatuur. Hierbij staat de vrijheid (libertas) van denken, geloven en handelen van ieder individu centraal, waarbij men nadrukkelijk oog heeft voor de mens als sociaal wezen in de maatschappij. Wij zijn ervan overtuigd dat vrije individuen vorm en betekenis geven aan hun leefwereld door verbindingen aan te gaan met anderen. Deze verbondenheid (societas) vormt de basis voor een vrije en rechtvaardige samenleving.
Kort gezegd gaan we uit van de kracht van het individu met oog voor de gemeenschap waarin men verkeert.
Socrates (ca. 469-399 v.Chr.)

Socrates

Aan de filosoof Socrates wordt de uitspraak "Nosce te ipsum" oftewel "Ken uzelf" (mede) toegeschreven. Deze uitspraak gaag uit van de gedachte dat ieder mens in staat is om alles te bereiken wat hij maar wil, wanneer hij zichzelf maar kent en bewust is van zijn capaciteiten.

Descartes

Via allerlei gedachte-experimenten kwam de Franse filosoof Descartes tot de conclusie dat hij er niet zeker van kan zijn dat hij een lichaam heeft, maar wel dat hij een geest heeft. Hij stelt dat men aan letterlijk alles moet twijfelen. Echter moet het, zelfs in al deze twijfel, voor een ieder duidelijk zijn dat men twijfelt en dus dat men denkt; zo kwam Descartes uiteindelijk bij de stelling: "Cogito ergo sum", oftewel "Ik denk, dus ik ben"; men weet niet waar de geest zich bevindt, maar wel dát die zich ergens bevindt en dus dat de geest bestaat.
René Descartes (1596-1650)
Hierop doorredenerend stuitte Descartes op de subjectiviteit van de menselijke waarneming. Wat is werkelijkheid, en wat is illusie? De menselijke waarneming bleek zo onbetrouwbaar te zijn dat aan de werkelijkheid, zoals de mens die waarneemt, kan worden getwijfeld. Oftewel de werkelijkehid van de één hoeft niet de werkelijkehid van de ander te zijn.

Sarte

Jean-Paul Sarte stelde dat een persoon zichzelf definieert door zijn acties en keuzes. Hoe we invulling geven aan ons leven staat ons vrij.
Die vrijheid belast ons met een enorme verantwoordelijkheid: 'we zijn gedoemd tot vrijheid' volgens Sartre omdat we zelfs in de meest extreme situatie verantwoordelijk zijn voor onze eigen daden.
Jean-Paul Sartre (1905-1980)

Visie

Vanuit het voorgaande is de volgende visie van de club gedefinieerd:
Een lid van de Club Vin Rouge streeft er naar om een goed mens te zijn (bewust het goede te zoeken en te bevorderen) en iedereen te helpen waar hij/zij kan.
Vanuit deze visie is ook het motto van de club ontstaan: "Promitto auxilium ubi possum" oftewel "Ik beloof te helpen waar ik kan".